Algemene voorwaarden

Disclaimer

Deze website www.anva.nl word je ter beschikking gesteld door ANVA B.V. (Kamer van Koophandel nr. 70547319; hierna: ANVA). Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de hierna genoemde voorwaarden. ANVA besteedt zorgvuldige aandacht aan de kwaliteit van de op deze website aangeboden informatie, software en materialen maar verleent hierop geen enkele vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De intellectuele vermogensrechten betreffende deze informatie, software en materialen berust bij ANVA of diens licentiegevers. Voorts is ANVA niet verantwoordelijk voor de inhoud of functies van enige andere website die via links op deze website kunnen worden benaderd. ANVA kan de inhoud van deze website op elk moment zonder nadere aankondiging wijzigen. Je verklaart zich te zullen onthouden van enig onrechtmatig gebruik van deze website, waaronder elk gebruik dat kan leiden tot aantasting van de beschikbaarheid en/of de inhoud van de website en gebruik van de op de website aanwezige informatie, software en materialen in strijd met de rechten van ANVA of diens licentiegevers.

Het gebruik van support.anva.nl is voorbehouden aan klanten van ANVA. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden, die kunnen afwijken van de onderhavige.

Privacy & Cookie Statement

ANVA respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website www.anva.nl. In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om jouw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij je in dit privacy & cookie statement, hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat direct of indirect terug te voeren is op een natuurlijk persoon. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt ANVA en waarom?
ANVA verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan ANVA hebt verstrekt. Denk aan de situatie dat je zich aanmeldt voor een bijeenkomst, webinar of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij ANVA of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien je je aanmeldt voor een nieuwsbrief, bijeenkomst of webinar zullen wij jouw (e-mail)adres dus gebruiken om je de nieuwsbrief toe te sturen, jouw naam te plaatsen op de lijst van deelnemers of je te wijzen op een terugblik van een bijeenkomst of webinar. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. Wij maken voor onze mailings en het beheer van distributielijsten gebruik van de diensten van een externe partij, The Rocket Science Group. Hun privacybeleid is hier te vinden. Voor onze webinars maken wij gebruik van de diensten van WebinarGeek. Hun privacybeleid vind je hier. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen.

Wat zijn mijn privacyrechten?
Indien je geen informatie over de producten en diensten van ANVA (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heb je het recht ANVA te verzoeken om inzage te geven in jouw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van ANVA staan vermeld onderaan dit privacy & cookie statement. Indien u zich afmeldt voor alle berichten, gebruiken wij daarna alleen nog het afgemelde e-mailadres teneinde verdere toezending van (automatische) berichten aan dat adres te kunnen voorkomen.

Gebruik van cookies

De website www.anva.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. (Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.) ANVA heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers aan onze website. Jouw gegevens worden niet gedeeld met Google voor andere Google services en producten, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten van Google. Wij maken dus geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Uw IP-adres is geanonimiseerd, doordat het laatste octet (laatste 3 cijfers) van het IP-adres is gemaskeerd.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons van Facebook en Linkedin op onze website geplaatst, zodat je informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien je via zo’n button naar de desbetreffende website gaat, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie hierover in de privacy en/of cookie statements van Facebook en Linkedin. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die wij van jou hebben en, onder omstandigheden, op verwijdering en/of het het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik ervan. Mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan horen wij dat graag. Wij vragen je hierover contact op te nemen als hieronder vermeld onder ‘Vragen?’. Bij klachten heb je ook steeds het recht om u daarvoor te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen

Heb je nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op. Is jouw vraag bestemd voor onze functionaris gegevensbescherming dan kun je dat in het formulierveld voor jouw vraag vermelden. Het betreffende contactformulier vind je hier.