Algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en diensten door ANVA de navolgende Algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden 2016
Versies geldend vanaf 1 januari 2021

Een pandemie van deze orde heeft niemand zien aankomen. Dankzij Covid-19 behoort dit echter niet meer tot de onvoorziene omstandigheden. Ook al lukt het ons met de huidige maatregelen vooralsnog goed om aan onze verplichtingen te blijven voldoen, dit kan in de toekomst anders zijn. Voor nieuwe contracten wordt daarom het standaard Addendum op onze Algemene voorwaarden uitgebreid met een regel waaruit blijkt dat een pandemie ook voor ANVA tot een overmachtssituatie kan leiden.

Op in of na 2016 gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de branchevereniging Nederland ICT van toepassing (versie 2014) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, tezamen met het voor u toepasselijke Addendum op die voorwaarden:

  • Voor Service Providers zijn de Algemene voorwaarden van toepassing tezamen met ons Addendum voor Service Providers. Deze kunt u hier downloaden.
  • Voor partijen die geen Service Provider zijn, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing tezamen met ons generieke Addendum. Deze kunt u hier downloaden.